• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/sabimercom
  • https://plus.google.com/117777972281772689178
  • http://twitter.com/sabimercom

Hızlı Erişim

  

   

Sağlık Bakanlığı'ndan Yeni Torba Yasa

Sağlık Bakanlığı, başta Anayasa Mahkemesi tarafından  bazı maddeleri iptal edilen 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) olmak üzere, birçok önemli düzenlemeleri içeren bir torba yasa hazırlığına başladı.

Torba yasa ile ilgili çalışmalar geçen hafta başı başlarken, önümüzdeki hafta çalışmaların yoğun bir şekilde devam etmesi ve Sağlık Bakanlığının birinci önceliğinde yer alması bekleniyor.

 

İşte, yeni düzenlemeler

Bakanlık öncelikle 663 sayılı KHK’nin iptal edilen maddelerinin yerine ikame edilecek kanun maddelerini düzenleyecek. Bilindiği gibi, geçtiğimiz Şubat ayında Anayasa Mahkemesi bu KHK’nin bazı maddelerini iptal etmişti. İptal edilen maddeler arasında şunlar bulunuyor:

- Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığının görevlerine ilişkin 16. maddedeki;  denetim görevlilerine gerçek kişilere ait olan ve özel hayatın gizliliği kapsamındaki bilgiler dâhil bütün bilgilerin verilmesini mecbur kılan “gerçek ve” ile “gizli dahi olsa” ibareleri,

- Kurulun sağlık mesleği mensuplarına  meslekten geçici men, meslekten sürekli men kararı verebilmesine ilişkin Sağlık Meslekleri Kuruluna ilişkin 23. madde,

- Uzman ve denetçi istihdamına ilişkin 44. maddenin 2,3 ve 4. maddeleri,

- Bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisine ilişkin maddeler,

- Kamu ve özel bütün sağlık kuruluşlarında çalışmakta olan sağlık personeli için görevli olduğu kuruluşun bulunduğu yerleşim yeri sınırları içinde ikamet etme mecburiyeti getirilmesine ilişkin 55. madde,

- 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu’ndaki Birliğin asgari ücret düzenleme yetkisinin rehber ücret olarak değiştirilmesine ilişkin madde,

- 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 1. maddesinde geçen “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak” ibaresini yürürlükten kaldıran madde.

 

“Tam gün” revizyonu

Bakanlığın yapacağı düzenlemeler arasında “tam gün” de bulunuyor. Yine, tam gün ile ilgili Anayasa Mahkemesi bazı maddeleri iptal etmişti. Tam gün konusunda Sağlık Bakanı Müezzinoğlu’nun son günlerdeki açıklamaları çerçevesinde bir düzenleme yapılacak. Devlet hastanelerinde çalışan hekimlerle ilgili bir düzenleme düşünülmüyor. Üniversite hastanelerinde ise öğretim üyelerine mesai saati sonrası Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’ne endekslenen ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen bir ücret ödemesi yapılması planlanıyor.

 

Şiddete yönelik düzenlemeler

Bakanlık, son günlerin en önemli gündem maddesi haline gelen sağlıkta şiddeti önlemek için de mevzuat çalışması yapacak. TBMM Sağlık Çalışanlarına Yönelik ŞiddetiAraştırma Komisyonu 17 Nisan’da Meclis Başkanlığına son raporunu sunmuştu. Bakanlık bu raporu dikkate alarak önemli hukuki yaptırımlara imza atmaya hazırlanıyor.

Yapılacak değişiklikle, Sağlık Bakanlığının hukuki yardımda bulunduğu şiddet gören sağlıkçıdan mahkeme masrafı istenmeyecek. Hukuki yardım, sağlık hizmeti verirken veya bu görevinden dolayı şiddete uğrayanlara verilecek. Şiddet olayı 663 sayılı KHK’nin yürürlüğe girdiği 2 Kasım 2011’den önce gerçekleşmiş de olsa, soruşturma veya kovuşturmanın devam etmesi halinde hukuki yardımda bulunulabilecek.
 

Bakanlık SUT konusunda sıkıntılı

Torba yasa içerisinde SUT ile ilgili düzenlemelere de yer verilmesi bekleniyor. SUT konusunda Sağlık Bakanlığı ve SGK arasında zaman zaman görüş ayrılığı yaşanıyor. Ancak, SGK bu konuda ipleri elinde tutarken, bazı SUT değişiklikleri konusunda Sağlık Bakanlığının hiç haberi bile olmadığı iddia ediliyor. Bakanlık yapacağı düzenlemeyle SUT Komisyonunda Kamu Hastaneleri, Halk Sağlığı ve İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumlarının temsiliyetini arttırarak SUT değişikliklerinde söz sahibi olmak istiyor.

 

Araştırmacıların özlük hakları düzeltilecek

663 sayılı KHK’ye göre sözleşme imzalamayan birçok kişi araştırmacı statüsünde devam ediyordu. Yapılacak düzenlemeyle araştırmacıların özlük haklarında iyileştirme sağlanması amaçlanıyor.

 

Yapılacak düzenlemelerin içerisinde elektronik sigaranın diğer tütün ürünleri ile eşdeğer tutulmasına dair düzenleme ve sağlık beyanı ile satılan ürünlere yönelik de düzenleme yapılacak. Ayrıca, özel hastanelerin reklam ve tanıtımlarına yönelik bir düzenleme yapılması da bekleniyor.

 

Hemşirelere fizyoterapistlik yolu

Hem önceki Sağlık Bakanı Recep Akdağ döneminde hem de bu dönemde çoğu zaman sağlık personeli yetersizliğine yönelik demeçler sıkça basına yansıyor. Akdağ, üç yıl önce yaptığı bir açıklamada “Bir taraftan bir fizyoterapistin aylık gelir beklentisi bir hekimin aylık gelir beklentisine ulaşacak. Neden? Ülkede yeterli sayıda fizyoterapist yoktur. Öbür taraftan 10 binlerce gencimiz işsiz bekleyecek. Böyle bir planlama olur mu?” diyerek fizyoterapist sayısındaki yetersizliğe dikkat çekmişti. Bakanlık, torba yasada hemşirelere kısa bir eğitimden sonra fizyoterapistlik yolunu da açmayı planlıyor.

 

Yapılacak düzenlemeler içerisinde denetmenlerin özlük hakları,  sağlık alanında off-set uygulamaların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda istisna durum sayılması, iş yeri hekimliğine yönelik düzenlemeler yer alacak.

Mayıs ayının sonunda TBMM gündemine yetiştirilmesi planlanan torba yasada ayrıca, Kamu Hastaneleri Kurumlarında çalışan sözleşmelilerin tavana takılmadan hasta performansından faydalanabilmeleri amaçlanıyor.

SHA-Y10

www.sabimer.com

Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv      10971 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın